Περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία

Είναι γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού επιβράδυνε σε σημαντικό βαθμό τις οικονομίες ολόκληρου του πλανήτη συμπαρασύροντας τη χώρα μας και βεβαίως την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση του covid – 19, αν και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτής της επιβράδυνσης αποτέλεσε μονόδρομο η εντατικοποίηση της αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου αναπτυξιακού εργαλείου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η οικονομική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις αλλά και στους πολίτες, εντούτοις αυτό δεν συνέβη σε περιφερειακό επίπεδο στην περιοχή μας με την ένταση που ήταν επιθυμητή με αποτέλεσμα να διευρυνθούν οι ανισότητες με άλλες Περιφέρειες και να σημειώνεται σημαντική αναπτυξιακή στέρηση.

Ο Συνδυασμός Στερεά Περιφέρεια του Κώστα Μαρκόπουλου στοχεύει στη μετεξέλιξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε μια δημιουργική Περιφέρεια. Ο στόχος είναι η τοπική της οικονομία να επιτύχει υψηλές αναπτυξιακές επιδόσεις μέσα από τον ουσιαστικό επανασχεδιασμό σε ρεαλιστική βάση της αξιοποίησης και της προώθησης των χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών εργαλείων. Ταυτόχρονα, με στοχευμένη πολιτική για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας πιο συγκεκριμένα, η στοχοθεσία μας είναι ξακάθαρη. Αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στα φαινόμενα και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με τη διευθέτηση πρώτα απ’ όλα του χρονίζοντος προβλήματος των πλημμυρών του Σπερχειού, δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής αλλά και εφαρμογή μιας έξυπνης στρατηγικής για την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης συνολικά αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι θέσεις και η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη και χωρίς σκοτεινά ή γκρίζα σημεία.

Η ευρωπαϊκή πρακτική έχει δείξει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός τόπου είναι η καινοτομία που εφαρμόζεται σ’ αυτόν γιατί εξ ορισμού, η καινοτομία συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European innovation scoreboard (europa.eu)), η χώρα μας κατατάσσεται στους μέτριους φορείς καινοτομίας (τα αναλυτικά στοιχεία εδώ: ec_rtd_eis-country-profile-el.pdf (europa.eu)), γεγονός το οποίο αποτελεί για εμάς μια ισχυρή πρόκληση για να κάνουμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μια πρότυπη καινοτομική Περιφέρεια. Επιθυμούμε να επιτύχουμε αφενός την κινητοποίηση της ίδιας της Περιφέρειας, ως θεσμικός φορέας, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της καινοτομίας μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων και αφετέρου την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία καινοτομικών δράσεων στην περιοχή. Η βελτιστοποίηση και η εντατικοποίηση των διεργασιών παραγωγής γνώσης και ταυτόχρονα η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μηχανισμού ενίσχυσης και υιοθέτησης καινοτόμων χαρακτηριστικών στους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Περιφέρειας, αποτελεί τον ουσιαστικό καταλύτη για να γίνει πράξη η πολυπόθητη ανάπτυξη.

Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και στις προτάσεις. Χωρίς μηδενιστική λογική αλλά πάντοτε με θετική στάση απέναντι στις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας, τόσο ο Συνδυασμός ‘Στερεά Περιφέρεια’ όσο κι ο ίδιος προσωπικά, θεωρούμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται ήδη σε ένα κομβικό σημείο της ιστορίας της στο οποίο πια δεν συγχωρείται πια καμία ολιγωρία. Γι’ αυτό και οι σκέψεις μας εστιάζονται μόνο στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων που παρέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής όλων ανεξαιρέτως των πολιτών της.